Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara nazočit će sastanku Promatračkog odbora Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe 15. veljače. 2017.

16. 02. 2016

Atena

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara sudjelovat će 16. veljače 2017. godine na sastanku Promatračkog odbora Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Ateni.

Teme sastanka su: „Lokalna demokracija i lokalni izbori.“ Bit će razmatrana izvješća „Ljudska prava na lokalnoj i regionalnoj razini“, a posebno će se prezentirati „Izvješće promatranja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2016. godine“ koje su pratili 32 člana izaslanstva ovog Kongresa.

Tijekom sastanka bit će prezentiran Kontrolni popis za provjeru usklađenosti izbornog procesa s međunarodnim standardima koji ima za cilj nadopuniti Rezoluciju Kongresa broj 402 (2016.) i Memorandum s objašnjenjima o "zloupotrebi administrativnih resursa tijekom izbornih procesa: uloga izabranih predstavnika na lokalnim i regionalnim izborima i državnih službenika".

Tijekom sastanka raspravljat će se i o ljudskim pravima na lokalnoj i regionalnoj razini, te o mogućnostima i aktivnostima podizanja svijesti o provedbi ljudskih prava u lokalnim zajednicama.