Predsjednik FBiH Marinko Čavara imenovao vladu FBiH uz suglasnost dopredsjednika FBiH Melike Mahmutović i Milana Dunovića 18. ožujka. 2015.

Dana 18. ožujka 2015. godine, predsjednik FBiH Marinko Čavara zajedno sa dopredsjednicima FBiH Melikom Mahmutbegović i Milanom Dunovićem razgovarao je sa kandidatima za sastav Vlade FBiH. Razgovor sa kandidatima SDA za sastav Vlade FBiH počeo je u 10 sati u Uredu predsjednika FBiH. Nakon kratkog upoznavanja i predstavljanja svakog kandidata pojedinačno, predsjednik FBiH Marinko Čavara izrazio je zadovoljstvo zbog spremnosti kandidata za suradnju i rad na poboljšanju općeg stanja u Federaciji. Nakon sastanka sa kandidatima SDA za sastav Vlade FBiH, u 11 sati je razgovarano sa kandidatima HDZ-a BiH za sastav Vlade FBiH. Uz razmjenu mišljenja o važnim društveno političkim pitanjima u Federaciji, kandidati su se kratko predstavili i izrazili spremnost za suradnju.Na sastanku sa kandidatima DF-a za sastav Vlade FBiH, koji je počeo u 12 sati, razmatrane su mogućnosti suradnje u realizaciji ekonomskih reformi koje će osigurati pristojan život svakom građaninu FBiH.Nakon obavljenih razgovora sa kandidatima za sastav Vlade FBiH, predloženih od strane stranaka koje čine parlamentarnu većinu u FBiH, predsjednik FBiH Marinko Čavara imenovao je Vladu FBiH, uz suglasnost dopredsjednika FBiH Melikom Mahmutbegović i Milanom Dunovićem,Predsjednik FBiH Marinko Čavara potvrdio je da su razgovori sa svim kandidatima za sastav Vlade FBiH uspješno obavljeni i uvjeren je da će budući ministri FBiH raditi odgovorno u interesu svih građana FBiH.Odluka o imenovanju FBiH upućena je u Zastupnički dom Parlamenta FBiH na potvrđivanje na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, zakazanoj za sutra u 12 sati. Sarajevo, 18. ožujka 2015. god.