Potpisan Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskih kolektiva 13. veljače. 2017.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskih kolektiva.

Zakon o izmjeni Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskih kolektiva usvojio je Parlament Federacije BiH na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 02. 12. 2016. godine.

Ovim se Zakonom propisuje djelomični otpis dugovanja sportskim kolektivima koji su nastali u periodu do 31. 12. 2016. godine, a umjesto dosadašnjeg roka do 31. 12. 2013. godine.

Zakon o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskih kolektiva, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH.“

Potpisivanje ukaza