Potpisan Sporazum o zajmu za Federaciju BiH kojim će se financirati Projekt modernizacije cesta 24. siječnja. 2017.

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potpisao je danas Sporazum o zajmu za Federaciju BiH, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji BiH. Supotpisnica ovog sporazuma je šefica Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Tatiana Proskuryakova.

Sredstva iz ovog zajma u iznosu od 58 milijuna eura bit će korištena za sanaciju i rekonstrukciju objekata (mostova i tunela), te izgradnju i završetak obilaznica gradova i dionica magistralnih cesta u Federaciji BiH.