Kako podnijeti zahtjev za financijsku potporu Predsjednika Federacije BiH

Zamolbu za financijsku potporu mogu podnjeti: pojedinci, neprofitne organizacije kao oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba, mjesne zajednice i općine, kao i druge razine vlasti te druge fizičke ili pravne osobe koje zadovoljavaju posebne kriterije.

Potrebna dokumentacija za podnošenje i razmatranje zamolbe drugim razinama vlasti:

 1. Zamolba s opisanim projektom ili programom, sadržajem, i sličnim potrebama za koje se traži sufinanciranje,
 2. ID broj općine,
 3. depozitni račun,
 4. vrsta prihoda,
 5. šifra općine,
 6. proračunska organizacija,
 7. adresa.

Potrebna dokumentacija za podnošenje i razmatranje zamolbe pojedincima:

 1. Zamolba s navedenim stanjem potrebe,
 2. JMB (kopija osobne iskaznice),
 3. Transakcijski račun (potvrda iz banke),
 4. adresa prebivališta.

Potrebna dokumentacija za podnošenje i razmatranje zamolbe neprofitnim organizacijama:

 1. Zamolba s navedenim stanjem potrebe,
 2. ID broj,
 3. žiro račun,
 4. ovjerena i potpisana zamolba,
 5. adresa.

O odobrenju jednokratne novčane pomoći iz sredstava tekućih transfera i iznosu sredstava za svaki podneseni zahtjev odlučuje Predsjednik Federacije BiH.

Korisnici doniranih sredstava iz tekućih transfera dužni su po prijemu i utrošku sredstava podnijeti pismeno izvješće o utrošenim sredstvima Uredu predsjednika Federacije BiH.

Korisnicima sredstava koji ne podnesu pismeno izvješće o utrošku sredstava, neće se razmatrati Zahtjev za financijsku potporu u narednoj godini.

Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.