Predsjednik FBiH Marinko Čavara sa dopredsjednicima FBiH Melikom Mahmutbegović i Milanom Dunovićem sastao se sa predsjedateljem zastupničko doma parlamenta FBiH Edinom Mušićem 17. ožujka. 2015.

Dana 17. ožujka 2015. godine, predsjednik FBiH Marinko Čavara sa dopredsjednicima FBiH Melikom Mahmutbegović i Milanom Dunovićem sastao se sa predsjedateljem Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edinom Mušićem. Obzirom da će u Ured predsjednika FBiH u tijeku dana biti dostavljena imena kandidata za sastav Vlade FBiH, sa predsjedateljem Zastupničkom doma Parlamenta FBiH Edinom Mušićem dogovorili su da sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH bude zakazana u četvrtak u 12 sati, na kojoj bi se potvrdila Odluka o imenovanju Vlade FBiH. Sarajevo, 17. ožujka 2015. godine