Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara na Međunarodnoj konferenciji o latinskom notarijatu 17. studenog. 2016.

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara nazočio je danas Međunarodnoj konferenciji o latinskom notarijatu pod nazivom "Pravna sigurnost – Uvjet i cilj EU integracija Bosne i Hercegovine" koja se u organizaciji Notarske komore Federacije BiH, Notarske komore Republike Srpske i Njemačkog društva za međunarodnu suradnju održava u Sarajevu.  

Cilj ove konferencije je isticanje pozitivnih efekata latinskog notarijata nakon desetogodišnjeg djelovanja notarske profesije u Bosni i Hercegovini.   U svom obraćanju predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara istaknuo da su notari svojom stručnošću, integritetom i profesionalnošću omogućili uspješno preuzimanje poslova koje su do tada obavljali sudovi i uprava. Neosporno je da su upravo notari u BiH podigli stupanj pravne sigurnosti, a jasno uređen pravni sustav, nepristrasne institucije san su svakog istinskog domoljuba u ovoj zemlji. Važno je i dalje izgrađivati notarsku službu i podizati razinu njenog djelovanja u interesu svih građana, u čemu su nam značajan doprinos dala veleposlanstva Republike Njemačke i Austrije. „Pravna sigurnost je uvjet i cilj europskih integracija.“ poručio je Predsjednik Federacije BiH.

Notarske komore Federacije BiH i Republike Srpske, te suorganizatori konferencije, žele ponuditi odgovore na pitanja poput onog:  što je notarijat i kakva je uloga notara na putu Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama, koliki značaj Europska unija pripisuje notarima, koja je uloga notara u ispunjenju uvjeta koje BIH u okviru Strukturiranog dijaloga mora ispuniti.