Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara primio u posjetu predstavnike kineske kompanije CCECC 24. listopada. 2016.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara primio je danas u posjetu predstavnike kineske kompanije CCECC: Liu Yulinga i Cao Chena s izaslanstvom. Predstavljajući svoju kompaniju naveli su da je CCECC projektirala i gradila neke od najvećih željezničkih i cestovnih projekata u cijelom svijetu.

Predstavnici ove korporacije izrazili su želju za suradnjom i ulaganjima u Federaciju Bosnu i Hercegovinu i BiH koju smatraju starim i dobrim prijateljem Kine. Istaknuli su da tijekom realizacije velikih projekata, kao što su izgradnja željeznica i cestovne infrastrukture, preferiraju rad s lokalnim partnerima i podizvođačima.

„Veliko mi je zadovoljstvo što je kompanija CCECC izrazila interes za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu i što su prepoznali ovu zemlju kao potencijal za ulaganje. Vjerujem da možemo ostvariti rezultate koji će se u FBiH i BiH očitovati kroz ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta u svim dijelovima BiH. Za Federaciju BiH i BiH veoma je važna izgradnja koridora Vc, posebno u trenutku kada nije izgledna konstrukcija financiranja cijele cijele dužine kroz BiH za što postoji mogućnost kroz ovu suradnju.“, izjavio je predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.

 

Diplomatski odnosi