Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara na zasjedanju Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strasbourgu 20. listopada. 2016.

Drugog dana zasjedanja Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe održavaju se rasprave na teme „Političko sudjelovanje i predstavljanje žena na lokalnoj i regionalnoj razini“, te o dokumentu „Raspodjela novca prema spolu“.

Tijekom drugog dana zasjedanja Kongresa izabran je predsjednik i sedam dopredsjednika Doma regiona, nakon čega je održana tematska rasprava „Socijalna prava u Europi: implementacija Europske socijalne povelje na regionalnoj razini“.

U kontekstu praćenja primjene Europske povelje o lokalnoj samoupravi Kongres je razmatrao izvješća o situaciji lokalne i regionalne demokracije u Hrvatskoj i lokalne demokracije na Cipru i izvješće monitoring tima o provedenim lokalnim izborima u BiH.