Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara na 31. zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Stasbourgu 18. listopada. 2016.

19. i 20. 10. 2016.

Strasbourg

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara sudjelovat će od 19. do 21. listopada 2016. godine na 31. zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: promoviranje javne etike i dobra uprava na lokalnoj i regionalnoj razini u Strasbourgu. Ovogodišnja tema zasjedanja bit će: „Etika i transparentnost na lokalnoj i regionalnoj razini.“ Razmatrati će se dva izvješća „Prevencija korupcije i promoviranje javne etike na lokalnoj i regionalnoj razini“ i „Neprimjereno korištenje administrativnih resursa za vrijeme izbornih kampanja i uloga lokalnih i regionalnih predstavnika“.

Tijekom Kongresa razmatrat će se i pitanje što može biti učinjeno kako bi se poboljšala uključenost i dobra uprava na lokalnoj i regionalnoj razini. Pored rasprave o dokumentima Kongresne strategije za suzbijanje radikalizacije na lokalnoj razini, raspravljat će se i o izvješćima:

• „Sudjelovanje i predstavljanje žena na lokalnoj i regionalnoj razini“

• „Raspodjela novca prema spolu“

• „Dobro upravljanje teritorijima metropola“

U kontekstu praćenja primjene Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Kongres će razmatrati izvješća o situaciji lokalne i regionalne demokracije u Hrvatskoj i lokalne demokracije na Cipru, a bit će prezentirane i preporuke vezane za praćenje izvanrednih lokalnih izbora u Armeniji, lokalnih izbora u Srbiji, te regionalnih izbora u Vojvodini. Članovi kongresa razgovarat će s Thorbjornom Jaglandom glavnim tajnikom Vijeća Europe, Pedrom Agramuntom predsjednikom parlamentarne skupštine i Markku Markkula, predsjednikom odbora regija u EU.