Govor predsjednika F BiH Marinka Čavare na konferenciji Dijalog političkih stranaka iz središnjih i istočnoeuropskih zemalja i Kine 07. listopada. 2016.

Poštovane dame i gospodo,

uvaženi predstavnici političkih stranaka,

okupljenih na Dijalogu političkih stranaka iz središnjih i istočnoeuropskih zemalja i Kine, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske i Međunarodnog odjela Središnjeg odbora Komunističke stranke Kine, čini mi osobitu čast i zadovoljstvo da vam se obratim.

Europsku povijest obilježio je i Put svile, put koji je nekada povezivao kinesko sjedište Sijan s Europom, Rusijom, središnjom Azijom i Bliskim istokom. Ova povijesna veza razmjene robe, usluga i znanja, imala je značajan utjecaj i na Balkan.

Danas, ponovno inicirana, ideja o Gospodarskom pojasu Puta svile postaje jedna od najznačajnijih perspektiva razvoja gospodarstva u svijetu, a sukladno tomu i prvorazredno geopolitičko pitanje 21. stoljeća.

Ponovno oživljavanje Puta svile je vizija koju danas prepoznajemo kao izgradnju gospodarsko ekonomskog pojasa i u uspostavljanje Pomorskog puta svile za 21. stoljeće.

Kina je u posljednjih deset godina doživjela uspon nezapamćene brzine i opsega. Na unutarnjem planu Kina se nastoji odmaknuti od starog društveno-gospodarskog modela i slijediti uravnoteženiji put razvoja. Na međunarodnom planu Kina je danas svjetska sila, kako u gospodarskom, tako i u financijskom smislu.

Ona je drugi po veličini trgovinski partner EU-a – u potrazi za stabilnim i pravno sigurnim okruženjem, Europa je kineskim poduzećima danas najvažnije odredište za izravna strana ulaganja.

Kina je sve prisutnija u svim svjetskim regijama i zbog svojeg međunarodnog, političkog i vojnog angažmana. Stoga je za zemlje srednje i istočne Europe politički, gospodarski i društveni razvoj Kine danas važniji nego ikad jer nudi velike prilike, posebno za otvaranje radnih mjesta i gospodarski rast. Kako bi zemlje srednje i istočne Europe i Kina ostvarili najbolje rezultate, potrebno je razmjenjivati ideje, mišljenja i stavove, te prilike iskoristiti na usklađen i učinkovit način.

Kina je važan partner zemljama središnje i istočne Europe, a ove su zemlje također važni partneri za Kinu. Ključni partneri Kine kad se govori o trgovini, uvozu i izvozu, te kao odredište i kao izvor izravnih stranih ulaganja. Osim toga, Kina može mnogo naučiti iz iskustava zemalja srednje i istočne Europe. Svojim znanjem ove zemlje mogu poduprijeti program gospodarskih investicija te iskoristiti brojne dijaloge s Kinom za razmjenu ideja i iskustava.

Na vrlo značajnom političko–gospodarskom Euroazijskom ekonomskom samitu Marmara grupe u Istambulu, sam istaknuo:

„Pored postojećih organizacija i modela uvezivanja i suradnje država, put suradnje i mostove među našim zemljama može izgraditi i globalna inicijativa NR Kine „Jedan put, jedan most“.

 Uvaženi kineski premijer Li Keqiang je rekao: „Smještene na istočnom ulazu u Europu i duž rute inicijative 'One Road, one Belt', zemlje središnje i istočne Europe uživaju izuzetnu prednost za unaprjeđenje međusobne suradnje.“  Državni investicijski fond kineske vlade raspolaže sa 40 milijardi dolara, a inicijativa „Gospodarski pojas Puta svile“ postaje značajan izvor financijskih sredstava za infrastrukturne projekte i omogućava veću povezanost zemalja regije međusobno,  kao i u globalnim okvirima.

Navedena globalna inicijativa, kao i niz drugih bilateralnih i multilateralnih inicijativa može pomoći u boljem razumijevanju i  povezivanju Europe i Azije, Bliskog i Dalekog istoka. I u suradnji i stvaranju zajedničkog i koordiniranog odgovora na izazove 21. stoljeća, koji su i u fokusu našeg samita.

Upravo zbog činjenice da su ekonomski razvitak i politička stabilnost u uskoj sprezi i koheziji, uz ekonomske potencijale naše suradnje veoma je važna suradnja u rješavanju sigurnosnih izazova.“

Na skupu posvećenom industrijskom dijalogu Kine i Europske unije, iskazano je kako Gospodarski pojas Puta svile i Pomorski put svile za 21. stoljeće obuhvaća šest ekonomskih koridora: Euroazijski kopneni most, pravac Kina - Mongolija - Rusija, Kina - centralna Azija - zapadna Azija, Kina - Indokina, Kina - Pakistan i pravac Bangladeš - Kina - Indija - Mianmar.

Navedena inicijativa (izgradnja ekonomskog pojasa duž Puta svile i Pomorskog puta svile za 21. st) imaju za cilj unaprijediti povezanost azijskog, europskog i afričkog kontinenta te pomoći usklađivanje i koordinaciju strategije razvoja zemalja na koridoru Pojasa i Puta,  kao i da se iskoristi trgovinski potencijal regije, promovira ulaganje i potrošnja, kreira tražnja i mogućnosti za uposlenje, poboljša suradnja među narodima i kulturna razmjena, kao i zajedničko učenje među ljudima relevantnih zemalja, pomogne u razumijevanju, s ciljem da ljudi poštuju jedni druge i da žive u harmoniji, miru i blagostanju.

Jasno je kako su prioriteti inicijative za izgradnju Gospodarskog pojasa Puta svile i uspostavljanje Pomorskog puta svile za 21. stoljeće transportna infrastruktura, olakšano ulaganje i trgovina, financijska suradnja i razmjena u oblasti kulture. Postoji inicijativa kao i snažni napori i mjere  za jačanje trgovinskih, investicionih i bilateralnih veza sa zemljama duž Gospodarskog pojasa Puta svile i Pomorskog puta svile za 21. stoljeće, a koji u svom planu omogućuje lakši pristup tržištu stranim poduzećima iz srednje i istočne Europe.

Značajno je i unapređenje sporazuma o slobodnoj trgovini među zemljama koje povezuje koridor Puta.

Usprkos dobrim privrednim motivima, izgradnju Gospodarskog pojasa Puta svile nije moguće promatrati izvan geopolitičkog okvira. Zapadni analitičari skloni su da istaknu širenje kineske meke moći kao svojevrstan, dakako po Peking koristan, proizvod inicijativa za izgradnju Gospodarskog pojasa Puta svile i Pomorskog puta svile za 21. stoljeće.

Svakako treba istaći da se inicijative za uspostavljanje Gospodarskog pojasa Puta svile i Pomorskog puta svile u zemljama srednje i istočne Europe, ali i NR Kini doživljavaju prije svega kao prilika i prostor za gospodarski razvoj, sinergiju iskustava i znanja.

Ono što je  do nas političara je ohrabrivanje i podupiranje sinergija između ovih inicijativa unutar Puta svile i Pomorskog puta svile i razvojnih i investicionih planova zemalja središnje i istočne Europe. Ova sinergija bi trebala omogućiti jačanje ekonomskog rasta.

Na kraju, dodajmo da je Organizacija UN za trgovinu i razvoj u izvještaju za 2014. godinu navela da su globalne strane direktne investicije iznosile 1.230 milijardi američkih dolara. Zemlje u razvoju privukle su 681 milijardu američkih dolara investicija, odnosno oko 55 posto ukupnih svjetskih ulaganja.

Razvoj projekata duž Puta svile, kopnenog i onog pomorskog, u budućnosti bi ovu drugu sumu mogao još značajnije uvećati, ukoliko privredni rast zemalja u razvoju ne bude prekinut političkom destabilizacijom.

Izgradnja Gospodarskog pojasa Puta svile i Pomorskog puta svile za 21. stoljeće postaje i složeno geopolitičko pitanje.

I zemljama srednje i istočne Europe i Kini koristilo bi povezivanje euroazijskog kontinenta putem fizičkih i digitalnih mreža. Dodatno bi se potaknula trgovina, ulaganja i međuljudsku razmjenu  između navedenih zemalja i Kine. Platforma za povezivanje je svakako i Dijalog političkih stranaka srednje i istočne Europe. To je vrlo važan politički dijalog odnosno forum uspostavljen između zemalja srednje i istočne Europe i Kine kojim se nastoje stvoriti sinergije između politika i projekata te kineske inicijative „Jedan pojas, jedan put”.

Iz konteksta Bosne i Hercegovine odnosno Federacije BiH, koju predstavljam, svakako iskreno pozdravljam angažman i inicijativu Narodne Republike Kine u zemljama središnje i istočne Europe u mnogim područjima kao što su trgovina i ulaganja, turizam te sveučilišna razmjena, a posebice politički dijalozi i forum najznačajnijih političkih stranaka koje imamo danas ovdje.

Jačanje suradnje u području istraživanja i inovacija ključan je aspekt naših odnosa. Zajedničkim razvojem znanja i tehnologije, uzajamnim iskorištavanjem potencijala kvalificiranog kadra možemo pronaći djelotvorna rješenja za zajedničke društvene i gospodarske izazove.

Za suradnju s Kinom stoga je potreban sveobuhvatan pristup kojim se osigurava najveći mogući učinak. Visoka razina koordinacije i povezanosti u svim područjima djelovanja put je koji naše zemlje trebaju slijediti kako bi ostvarili djelotvornu zajedničku uspješnu suradnju. Tu smo da načinimo snažnu razmjenu ideja i mišljenja ali i sinergiju iskustava i znanja na obostranu korist i interes.

Europske integracije nam trebaju u objedinjavanju djelovanja svih snaga u BiH uvođenja europske pravne stečevine u sustav BiH, ekonomski razvitak, kao i zbog niza drugih prednosti.

Upravo zbog činjenice da su ekonomski razvitak i politička stabilnost u uskoj sprezi i koheziji, uz ekonomske potencijale naše suradnje veoma je važna suradnja u rješavanju sigurnosnih izazova.

Također suradnja u okviru projekta Puta svile nam nudi velike mogućnosti za napredak BiH.

Diplomatski odnosi