Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji 07. rujna. 2016.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji.

Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji usvojio je Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma dana 13. srpnja 2016. godine i na sjednici Doma naroda dana 2. lipnja 2016. godine. Ovim se Zakonom propisuju:

•    ciljevi i načela organske proizvodnje,
•    proizvodna pravila za organsku poljoprivrednu proizvodnju,
•    označavanje organskih proizvoda,
•    sustav kontrole u organskoj proizvodnji,
•    registar subjekata u organskoj proizvodnji,
•    upravni i inspekcijski nadzor,
•    uvoz, izvoz i stavljanje na tržište organskih proizvoda,
•    prekršaji i druga pitanja od značaja za organsku proizvodnju.

 

Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, nakon Ukaza Predsjednika Federacije BiH, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Potpisivanje ukaza