Čestitka predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare prigodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 08. ožujka. 2016.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara uputio je čestitku prigodom obilježavanja 8. ožujka, Međunarodnog dana žena.

U ime Federacije Bosne i Hercegovine, svim ženama čestitam Međunarodni dan žena, sa željom da i dalje svojim djelovanjem čine ovaj svijet boljim, humanijim i ljepšim.

Na dan 8. ožujka prisjećamo se prvog prosvjeda američkih žena za veća radna i socijalna prava. Promicanje prava i ravnopravnosti žena kroz različite organizacije i udruženja nastavljeno je sve do danas, i unatoč tome, u mnogim dijelovima svijeta, žene su još uvijek obespravljene, diskriminirane i podcijenjene.

U Federaciji BiH je postignut značajan napredak na unapređenju položaja i prava žena u svim oblastima života i rada. Međutim, još uvijek ima problema u ostvarivanju tih prava, stoga je potrebno osnažiti svijest o dostojanstvu žene kao osobe, o iznimno važnoj ulozi žene u društvu te suzbiti svaku vrstu diskriminacije, omalovažavanja i nasilja nad ženama.

Žene su, svojim predanim radom, zalaganjem i rezultatima, dokazale da mogu efikasno obavljati sve poslove i zadatke, kao i obnašati ključne političke dužnosti.

Institucije Federacije BiH i dalje će se zalagati za ravnopravnost spolova te da prava žena budu prepoznata u zakonima sukladno općeprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.,stoji u čestitki.

Čestitke