Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog. 2015.

Nažalost da je ovakva vrsta nasilja prisutna i u našem društvu.
Velik je broj žena koje trpe nasilje i kojima je to surova svakodnevnica.
To je problem institucija države i svih članova društva koji se moraju aktivno uključiti i pomoći ženama koje su trpile ili trpe nasilje, zaštititi ih i osigurati im normalan život.