Predsjednik FBiH posjetio župu Svetog Ignacija Lojolskog u naselju Grbavica 15. srpnja. 2015.

Predsjednik FBiH posjetio je župu Svetog Ignacija Lojolskog i tom prigodom razgovarao s župnikom Krešimirom Djakovićem.

Župnik Djaković upoznao je predsjednika FBiH sa projektom izgradnje župne crkve i pastoralnog centra, istaknuvši da proces izgradnje dobro napreduje, s tim da su potrebna dodatna sredstva i pomoć za završetak radova. Župnik se zahvalio na dosadašnjoj potpori federalnih institucija vlasti i izrazio nadu da će Vlada Federacije BiH i dalje pomagati u realizaciji ovog projekta.

Predsjednik FBiH izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim napretkom u izgradnji crkve i izrazio spremnost za suradnju i pomoć na završetku započetog projekta.

Istakao je da dolaskom u župu želi ohrabriti župnika i župljane koji su, upuštanjem u ovako zahtjevan projekt, pokazali izdržljivost i hrabrost .

Dodao je da od svih institucija koje su u mogućnosti, treba tražiti pomoć u završetku tog projekta,kako bi župa Svetog Ignacija Lojolskog dobila crkvu u kojoj će župljani moći obavljati svoje vjerske dužnosti.

Župa svetog Ignacija Lojolskog na Grbavici u Sarajevu osnovana je 27. rujna 1979. za potrebe vjernika u tom dijelu grada. Od samog osnutka župa nema odgovarajućih prostorija za vršenje svoje djelatnosti.

Dosadašnje djelatnosti odvijaju se u prijašnjoj automehaničarskoj radionici koja je pretvorena u privremenu kapelicu, a rad s djecom i mladima odvija se u skromnim prostorima redovničke kuće.

Nakon deset godina traženja lokacije, napokon je 2009. godine dodijeljeno zemljište za izgradnju župnog pastoralnog centra.