Predsjednik FBiH Marinko Čavara razgovarao s ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem 30. lipnja. 2015.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović upoznao je predsjednika FBiH sa stanjem u kojem se nalazi sedam institucija kulture u Bosni i Hercegovini: Zemaljski muzej, Povijesni muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka i Biblioteka za slijepe i slabovidne osobe.

Na sastanku je konstatirano da se ove institucije nalaze u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, obzirom da nemaju riješen status, te da je potrebna suradnja na iznalaženju načina rješavanja problema u funkcioniranju tih institucija.