Predsjednik FBiH primio je u nastupni posjet šefa Izaslanstva EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH Lars-Gunnara Wigemarka 22. lipnja. 2015.

šef Izaslanstva EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars - Gunnar Wigemark posjetio je predsjednika FBiH Marinka Čavaru.

Na sastanku je razgovarano o europskom putu BiH, te je konstatirano da je Izjava o opredijeljenosti BiH prema europskim integracijama vrlo dobar temelj za daljnji rad u procesu približavanja Europskoj uniji.

Predsjednik FBiH jeizrazio spremnost za suradnju na ubrzanju ostvarenja neophodnih reformi koje prethode aplikaciji za kandidatski status u EU. Također, predsjednik FBiH je istakao potrebu stabilizacije odnosa, ojačavanja ustavno pravnog sustava FBiH i donošenje efikasnih zakona koji će pridonijeti suzbijanju korupcije i kriminala u institucijama FBiH.

Specijalni predstavnik Wigemark izrazio je spremnost za suradnju na procesu EU integracija, te ukazao da brzina i efikasnost provođenja socijalnih i ekonomskih reformi uvelike ovise od institucija FBiH i BiH.

Neophodna je promocija europskog puta BiH i stvaranje pozitivnog ozračja za provođenje reformi, zaključeno je na sastanku.