Predsjednik FBiH Marinko Čavara i ministrica kulture i sporta FBiH Zora Dujmović posjetili franjevački samostan Kraljeva Sutjeska 17. lipnja. 2015.

Predsjednik FBiH Marinko Čavara i ministrica kulture i sporta FBiH Zora Dujmović posjetili su franjevački samostan Kraljeva Sutjeska i tom prigodom razgovarali sa gvardijanom samostana fra Zoranom Jakovićem.

Gvardijan Jaković upoznao je predsjednika FBiH Čavaru i ministricu Dujmović sa radovima na sanaciji samostanske crkve sv. Ivana Krstitelja.

Projekt je veoma zahtjevan, jer se radi o složenim radovima gdje treba novu krovnu konstrukciju u potpunosti prilagoditi zatečenoj geometriji zidova crkve. Pri tomu treba zaštititi postojeći oslikani svod iznad srednje lađe crkve od mogućih oštećenja.

Nakon završetka ovih radova, prema projektu, ostaje još treći dio III. faze sanacije konstrukcije samostanske crkve, u kojem je predviđeno postavljanje nove fasade na samoj crkvi. Međutim, početak tih radova ovisi, ponajprije, ako se osiguraju potrebna novčana sredstva. kazao je gvardijan Jaković.

Prilikom posjete, razgovarano je i o projektima koji bi trebali biti u budućnosti realizirani i o dugoročnim planovima kako bi se moglo sačuvati povijesno blago koje franjevački samostan Kraljeva Sutjeska njeguje i čuva.

Predsjednik FBiH i ministrica Dujmović izrazili su potporu i spremnost za suradnju na projektu sanacije samostanske crkve, zaštit pisane baštine i kulturnih vrijednosti.

Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci jedan je od najistaknutijih samostana Provincije Bosne Srebrene, jer uz one u Fojnici i Kreševu, svjedoči o njezinom sedmoljetnom kontinuitetu. Danas je samostan nacionalni spomenik kulture i čuva povijesno kulturno blago koje je važno, ne samo za Katoličku crkvu u BiH i Hrvate, već i za opću kulturu BiH.