Predsjednik FBiH primio u posjet političkog direktora u Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Španjolske Jesusa Santosa 09. lipnja. 2015.

Predsjednik FBiH primio je u posjet političkog direktora u Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine španjolske Jesusa Santosa i veleposlanika Kraljevine španjolske u BiH Juana Bosca Gimeneza Soriana.

Na sastanku je razgovarano o potrebi jačanja administrativnih i drugih kapaciteta u BiH potrebnih za provedbu obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i reformi zakonodavstva koje će osigurati pravnu, demokratsku i ekonomski prosperitetnu državu .

Veleposlanik Soriano izrazio je spremnost za nastavak dobre suradnje i pomoć u poboljšanju procesa odlučivanja kako bi Bosna i Hercegovina bila u poziciji da usvoji, provodi i primjenjuje korake koji su potrebni za unapređenje integracije BiH u EU.

Predsjednik FBiH zahvalio se Kraljevini španjolskoj na dosadašnjoj potpori i zalaganju za unapređenje svekupnih odnosa dviju zemalja.

Također, predsjednik FBiH istakao je da je BiH potrebna pomoć i iskustvo EU institucija i prijateljskih zemalja poput Kraljevine španjolske u provođenju socijalnih i ekonomskih reformi i uspostavljanju efikasnog mehanizma koordinacije.