Predsjednik FBiH razgovarao sa političkim direktorom za zemlje zapadnog Balkana, Tursku i zemlje EFTA u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Ernstom Reichelom 09. lipnja. 2015.

Predsjednik FBiH primio je u posjet političkog direktora za zemlje zapadnog Balkana, Tursku i zemlje EFTA u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Ernsta Reichela i veleposlanika Njemačke u BiH Christiana Hellbacha.

Direktor Reichel , koji boravi u BiH u povodu održavanja sjednice Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu, istakao je značaj njemačko britanske inicijative za BiH i nužnost provođenja ekonomskih i socijalnih reformi.

Predsjednik FBiH istakao je da su reforme i EU integracije jedina nada za BiH, te da reforme treba provoditi sukladno Ustavu FBiH i BiH, poštujući Ustavne odredbe o ravnopravnosti konstitutivnih naroda i ravnopravnosti građana pred zakonom.

Novi pristup EU prema BiH je prilika za novi početak i provođenje reformi koje će osigurati nepovratno kretanje BiH prema euro atlanskim integracijama, zaključeno je na sastanku.