Predsjednik FBiH donio Odluku o imenovanju Revizorskog tima za koordinaciju 02. lipnja. 2015.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je dana 02. lipnja 2015. godine donio Odluku o imenovanju Revizorskog tima za koordinaciju.

Zakonom o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko - invalidske zaštite je definirano da će Reviziju uvjerenja prema ovom Zakonu vršiti Revizorski timovi za kontrolu i Revizorski tim za koordinaciju.

U cilju provedbe ove Odredbe, federalni ministar za pitanja branitelja i invalida Salko Bukvarević je proveo proceduru predviđenu zakonom koja podrazumijeva usuglašen prijedlog federalnog ministra Bukvarevića, kantonalnih ministara i direktora Uprava za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata, poštujući nacionalni paritet.

Ministar Bukvarević je, nakon provođenja procesa revizije mimo odredbi zakona, proveo zakonom predviđenu proceduru i dostavio usuglašen prijedlog kandidata za Revizorski tim za koordinaciju predsjedniku Federacije BiH Marinku Čavari na donošenje Odluke o imenovanju.

Predsjednik FBiH je, nakon konzultacija s dopredsjednicima, donio Odluku sukladno dostavljenom prijedlogu čime je konačno prekinuto vrijeme nezakonitog funkcioniranja ovog tima, a samim time je napravljen još jedan važan korak u vraćanju cijelog procesa provedbe revizije u okvire zakona i Ustava.