Predsjednik FBiH razgovarao sa konzultantom Andrewom McBrideom i direktoricom VPI Samirom Nuhanović – Ribić 27. svibnja. 2015.

Predsjednik FBiH razgovarao je sa konzultantom Andrewom McBrideom i direktoricom Vanjskopolitičke inicijative Samirom Nuhanović Ribić.

Konzultant McBride upoznao je predsjednika FBiH sa projektom koji će financirati veleposlanstvo Velike Britanije, a realizirati Vanjskopolitička inicijativa u suradnji sa konzultantskom kućom PAi.

Projekt će se odnositi na jačanje kapaciteta Federacije Bosne i Hercegovine za pristupanje Europskoj uniji., kazao je konzultant McBride.

Direktorica VPI Samira Nuhanović Ribić istakla je važnost suradnje sa federalnim institucijama i istakla da je potrebno uspostaviti efikasan mehanizam koordinacije u procesu EU integracija.

Predsjednik FBiH je istakao značaj ovog projekta i izrazio zadovoljstvo suradnjom sa VPI. Također, predsjednik FBiH zahvalio se veleposlanstvu Velike Britanije na financiranju projekata koji jačaju tehničke kapacitete FBiH za EU integracije.