Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH 04. siječnja. 2022.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 30. prosinca 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29. prosinca 2021. godine.  

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dane objave u "Službenim novinama Federacije BiH".