Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zaključka o utvrđivanju Programa provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH 31. prosinca. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zaključka o utvrđivanju Programa provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za razdoblje 2021.- 2024. godine, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 2. veljače 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 23. studenog 2021. godine.