Predsjednik FBiH sastao se sa gradonačelnikom grada Bihaća Emdžadom Galijaševićem i premijerom USK Izudinom Saračevićem 25. svibnja. 2015.

Prilikom radne posjete gradu Bihaću, predsjednik FBiH sastao se sa gradonačelnikom grada Bihaća Emdžadom Galijaševićem i premijerom USK Izudinom Saračevićem.

Sastanku su nazočili i :

Predsjedatelj Gradskog vijeća grada Bihaća Roman Jurić,

Savjetnik gradonačelnika grada Bihaća Smail Toromanović,

Predsjednik KO HDZ BiH USK Franjo Jurić i

Predstojnik Ureda predsjednika FBiH Pavo šljivić.

Gradonačelnik Galijašević izrazio je zadovoljstvo sastankom predsjednika FBiH i tom prigodom ga informirao o stanju u gradu Bihaću. Istakao je da grad Bihać predstavlja političko, kulturno i administrativno središte Unsko sanskog kantona.

Grad Bihać, osim povoljnog geostrateškog položaja , obiluje prirodnim resursima kao što su: šume, voda i rude. Nastojimo, u skladu sa svojim mogućnostima, podržati i unaprijediti razvoj poljoprivrede i turizma. Na području grada Bihaća proizvodi se velika količina mlijeka,a u ovoj godini grad Bihać je imao 100 milijuna KM investicija. Uprava grada Bihaća nastoji harmonizirati odnose između političkih stranaka i osigurati implementaciju projekata koji će pridonijeti razvoju grada., kazao je gradonačelnik Galijašević.

Premijer USK Izudin Saračević upoznao je predsjednika FBiH sa radom Vlade USK, istakao određene financijske i administrativne probleme s kojima se Vlada suočava,te izrazio nadu da će predsjednik FBiH dati potporu u rješavanju tih problema. Prilikom preuzimanja dužnosti, premijer Saračević je u kantonu zatekao ogromnu financijsku dubiozu koju nastoji sanirati , te očekuje potporu viših razina vlasti.

Predsjednik FBiH zahvalio se na prijemu i izrazio zadovoljstvo postignućima grada Bihaća i Unsko sanskog kantona u cjelini.

Živimo u državi koja ima velike potencijale i u kojoj možemo uistinu dobro živjeti, a to možemo ostvariti zajedničkim djelovanjem u skladu sa Ustavom i zakonom. Potrebno je raditi na stabilizaciji odnosa među narodima, političkim strankama i institucijama vlasti. Unatoč teškoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, uvjeren sam da zajedničkim snagama možemo napredovati i vratiti povjerenje u institucije države. Neophodna je suradnja svih razina vlasti., kazao je predsjednik FBiH.

Predsjednik FBiH je izrazio potpunu otvorenost za suradnju i istakao da je potrebno omogućiti bolje financiranje svih razina vlasti pravednijom i boljom raspodjelom raspoloživih financijskih sredstava.