Izaslanstvo Lovačkog saveza Herceg Bosne posjetilo predsjednika FBiH 21. svibnja. 2015.

Predsjednik FBiH Marinko Čavara razgovarao je sa izaslanstvom Lovačkog saveza Herceg Bosne u sastavu:

predsjednikom Saveza Slavkom Marinom,

predsjednikom Skupštine Saveza Ilijom Vrlićem i

tajnikom Saveza Ivicom Lučićem.

Na sastanku je razgovarano o organizaciji lovstva u FBiH i o aktivnostima Lovačkog saveza Herceg Bosne.

Predsjednik Saveza Slavko Marin upoznao je predsjednika FBiH sa problemom prostora za smještaj i rad Saveza i uspostave održivog sustava financiranja Saveza.

Također, na sastanku je razgovarano i o problematici ustanovljenja lovišta u ŽSB i implementaciji Zakona o lovstvu FBiH.

Istaknuta je potreba za značajnijom potporom radu Lovačkog saveza s ciljem ostvarivanja kvalitetne suradnje Saveza i institucija FBiH, koja će pridonijeti održavanju kontinuiteta lovnog gospodarenja i poboljšanju položaja Saveza na federalnoj razini.