Predsjednik FBiH primio u posjet apostolskog nuncija u BiH nadbiskupa Luigija Pezzuta 19. svibnja. 2015.

Apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto posjetio je predsjednika FBiH Marinka Čavaru.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima prevladavanja poteškoća u provođenju Osnovnog ugovora između Svete stolice i BiH, potpisanog 2006. godine.

Apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto istakao je potrebu usvajanja zakona o vjerskim blagdanima na državnoj razini kojim bi se riješio problem neradnih dana za svetkovine, što je predviđeno Osnovnim ugovorom Svete stolice i BiH.

Na sastanku je, također razgovarano o dolasku Sv. oca pape Franje u BiH, te je konstatirano da je to izuzetna prilika da se pažnja Europe i svijeta usmjeri na BiH i da se time pridonese ubrzanju europskog puta BiH.

Predsjednik FBiH zahvalio se na potpori Svete stolice u razvoju europskog puta i zalaganju za ravnopravnost svih naroda u FBiH i BiH, te izrazio spremnost za suradnju.