Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara posjetio federalnu ministricu kulture i sporta Zoru Dujmović 03. ožujka. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara posjetio je federalnu ministricu kulture i sporta Zoru Dujmović.

Uz razgovor o sveukupnom stanju u Federaciji BiH, tijekom posjeta posebice je razgovarano o aktivnostima Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara izrazio je potporu ministrici Dujmović, kao i radu Federalnog ministarstva kulture i sporta na zaštiti kulturnog naslijeđa i na potpori djelatnostima iz oblasti kulture i sporta.