Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku 04. veljače. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 15. listopada 2020. godine i na sjednici Doma naroda od 11. siječnja 2021. godine.

Ovaj zakon stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.