Predsjednik Fededracije BiH Marinko Čavara razgovarao s ravnateljicom Federalnog zavoda za zapošljavanje Helenom Lončar 29. siječnja. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao je s ravnateljicom Federalnog zavoda za zapošljavanje Helenom Lončar.

Na sastanku je razgovarano o važnosti funkcioniranja Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje, te o programima koje Federalni zavod provodi zajedno sa službama za zapošljavanje u svim kantonima.

Ravnateljica Lončar istaknula je kako je Federalni zavod uspješno odgovorio na sve izazove, osigurao sredstva za provođenje planiranih programa, te da će Zavod ubrzo krenuti u realizaciju programa za 2021. godinu, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana putem medija i službene stranice Zavoda.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara zahvalio je ravnateljici Lončar na punom angažmanu u zaštiti materijalno – socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, te istaknuo važnost suradnje Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje i institucija vlasti, s ciljem omogućavanja boljeg rada Zavoda i službi, a samim tim, i kvalitetnijih programa zapošljavanja, koji su nam neophodni.