Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2021. godinu 18. siječnja. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Proračuna Federacije BiH za 2021. godinu koji iznosi 5.481.251.699 KM i stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.           

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je i:

- Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2021. godinu,

- Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu,

- Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima,

- Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za upošljavanje za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za upošljavanje za 2021. godinu,

- Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i

- Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2021. godinu.