Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Projektni sporazum za realizaciju projekta „Registracija nekretnina – dodatno financiranje“ 10. prosinca. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je, u ime Federacije BiH, Projektni sporazum o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Federacije BiH za realizaciju projekta „Registracija nekretnina – dodatno financiranje“, u iznosu od 7.179.487,00 eura.  

Osnovni cilj i svrha Projekta je unapređenje kvalitete, efikasnosti i djelotvornosti usluga registracije nekretnina kroz osiguranje točnih, ažurnih, usuglašenih i dostupnih podataka o nekretninama, što u konačnici rezultira osiguranje pravne sigurnosti u prometu nekretninama.