Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc – Središnji dio 29. listopada. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc – Središnji dio, koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 28. srpnja 2020. godine i na sjednici Doma naroda od 15. listopada 2020. godine.