Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta gradskih prometnica Sarajevo 29. listopada. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta gradskih prometnica Sarajevo, koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 23. lipnja 2020. godine i na sjednici Doma naroda od 15. listopada 2020. godine.