Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o zaštiti na radu 29. listopada. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o zaštiti na radu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 24.9.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 1.10.2020. godine.