Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o sudbenoj policiji u Federaciji BiH 21. listopada. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o sudbenoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 28. srpnja 2020. godine i na sjednici Doma naroda od 1. listopada 2020. godine.