Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku 15. listopada. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku,  koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 24. 9. 2019. godine i na sjednici Doma naroda od 1. 10. 2020. godine.