Predsjednik FBiH Marinko Čavara razgovarao s predstavnicima Hrvatskog leksikografskog instituta BiH i Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH 24. rujna. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je razgovarao s ravnateljem Hrvatskog leksikografskog instituta BiH Ivanom Anđelićem, predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatskog leksikografskog instituta BiH Vladimirom Šoljićem i ravnateljem Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH Željkom Ragužom.

Ravnatelj Instituta Ivan Anđelić predstavio je rad Instituta, kazavši kako djelatnosti Instituta obuhvaćaju: izdavačke djelatnosti, istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanitarnim znanostima i snimanje filmova i videozapisa. Posebice je istaknuo projekt Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine, te najavio izdavanje trećeg i četvrtog sveska Enciklopedije u skorije vrijeme.

„Jedna od temeljnih intencija projekta Hrvatske enciklopedije BiH je cjelinu hrvatskog nacionalnog života u BiH obuhvatiti i opisati na način koji istinski odgovara povijesnoj i aktualnoj ukorijenjenosti Hrvata u toj zemlji kao svojoj Domovini“, kazao jeravnatelj Instituta Ivan Anđelić.

Ravnatelj Dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH Željko Raguž predstavio je rad ovog Centra, istaknuvši kako je Centar utemeljen kao znanstvena ustanova, specijalizirani arhiv, sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja, te stručnog i znanstvenog istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata u BiH.