Predsjednik FBiH nazočio sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH 13. svibnja. 2015.

Sarajevo, 13.05.2015. Sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, prvoj redovnoj u aktualnom mandatu, nazočio je i predsjednik FBiH Marinko Čavara.

Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu FBiH žurni postupak,

2. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu drugog programskog zajma između BiH i Svjetske banke Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja,

3. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja,

4. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvitak (IFAD) za realizaciju Projekta razvitka ruralnog poslovanja (RBDP),

5.Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

6. Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije obveznica,

7. Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije rizničarskih zapisa od 03.07.2014., 22.08.2014., 05.09.2014. i 20.03.2015. godine.

8. Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu,

9. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH na dan 31.12.2013. godine

10. Izbori i imenovanja.

Točke 6, 7 i 9 su primljene k znanju, točka 5 nije usvojena, a ostale točke dnevnog reda su usvojene.