60 milijuna eura za realizaciju projekta Koridor 5C – obilaznica Doboj 02. rujna. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je, u ime Federacije BiH, Sporazum o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Federacije BiH za realizaciju projekta Koridor 5C – obilaznica Doboj, u iznosu od 60 milijuna eura.

Ukupna dužina dionice je 8,5 km, a nalazi se između Putnikovog Brda (međuentitetska granice) i Medakova. Projekt je od velikog značaja za povezivanje sa dionicama Koridora 5C u Republici Srpskoj, kao i sa južnim dijelovima Federacije BiH. Realizacijom ovog projekta doprinijet će se povećanju kapaciteta prometa i smanjenju prometnog opterećenja na postojećoj mreži regionalnih cesta.