Župnik župe Vareš Mirko Majdandžić i ravnatelj Hrvatskog radija „Bobovac“ Ivan Lovrić posjetili predsjednika FBiH 13. svibnja. 2015.

Predsjednik FBiH Marinko Čavara danas je razgovarao sa župnikom župe Vareš Mirkom Majdandžićem i ravnateljem Hrvatskog radija Bobovac Ivanom Lovrićem.

Župnik Majdandžić upoznao je predsjednika FBiH sa teškim stanjem u kojem se nalaze stanovnici općine Vareš. Istakao je potrebu pomoći malom gradu koji bi mogao biti uspješan, obzirom na prirodne potencijale koje posjeduje.

Imajući u vidu kulturno-povijesnu baštinu, te postojanje drugih potencijala za ekonomski razvoj i razvoj turizma na području općine Vareš , potrebno je pristupiti efikasnom angažmanu postojećih potencijala. Sagledavajući trenutno stanje pojedinih objekata i kulturno-povijesnog nasljeđa, dolazi se do zaključka da je revitalizacija jedan od neophodnih koraka ka njihovoj punoj afirmaciji u cilju zaštite i unapređenja kulturno-povijesne baštine, kao i razvoju turizma., kazao je župnik Majdandžić.

Ravnatelj Hrvatskog radija Bobovac Ivan Lovrić upoznao je predsjednika FBiH sa radom lokalnog medija i financijskim problemima koji onemogućavaju normalan rad i napredak radija, koji predstavlja osnovni izvor informacija o lokalnim događajima u općini Vareš.

Predsjednik FBiH izrazio je spremnost za suradnju na realizaciji projekata koji će pridonijeti normalnom odvijanju života u općini Vareš.

Također, predsjednik FBiH je istakao važnost medija koji služe građanima u svrhu informiranja i poticanja na pozitivna razmišljanja, te izrazio spremnost za pomoć Hrvatskom radiju Bobovac, kako bi stanovnici općine Vareš i dalje bili informirani na najbolji mogući način o događajima u svojoj općini.