Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije 30. lipnja. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 20.11.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.6.2020. godine.