Više od 16 milijuna eura za unapređenje energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora u Federaciji BiH 04. ožujka. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je u ime Federacije BiH Projektni sporazum između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Federacije BiH za realizaciju projekta „Energetska učinkovitost – dodatno financiranje“, u iznosu od 16.366.193,00 eura.

Osnovni cilj i svrha projekta je unapređenje energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora i pružanje podrške za razvoj i implementaciju prilagodljivih modela financiranja energetske učinkovitosti.