Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o visini stope zatezne kamate 04. ožujka. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o visini stope zatezne kamate, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 29.1.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 13.2.2020. godine.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.