Predsjednik FBiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o izmjeni odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za realiziranje projekta poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica 09. siječnja. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o izmjeni odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za realiziranje Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica.

Odluku je je usvojio Paralment Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 17. 12. 2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19. 12. 2019. godine.