Predsjednik FBiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u Federaciji BiH 09. siječnja. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u Federaciji BiH, koji je usvojio Paralment Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 17. 12. 2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19. 12. 2019. godine.