Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2019. godinu i Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2020. godinu 31. prosinca. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2019. godinu, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 29.10.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12.2019. godine.

Ovaj Proračun stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ i primjenjivat će se u poslovnoj 2019. godini.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je i Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2020. godinu, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine.

Ovaj Proračun stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ i primjenjivat će se u poslovnoj 2020. godini.