Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu 31. prosinca. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine.

Ova Odluka stupa na snagu idući dan po dobijanju suglasnosti na Parlamentu Federacije BiH.