Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode 31. prosinca. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 11.9.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine.

Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.