Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku 31. prosinca. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 17.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine.

Zakon o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.